Yazım Kuralları

 • Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, 15 Haziran ve 15 Aralık tarihlerinde yılda iki sayı olarak Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından yayımlanan uluslararası akademik bir dergidir (Makale kabul tarihleri: 15 Haziran tarihli sayı için 1 Ocak - 15 Şubat (23:59); 15 Aralık tarihli sayı için 1 Temmuz - 15 Ağustos (23:59)). 
 • Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) makale, kitap kritiği ve sempozyum değerlendirmesi gibi çalışmaları yayınlamayı ve kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır. 
 • Araştırma makalesi türünde yalnızca doktora derecesine sahip (Bütün yazarlar için) araştırmacıların çalışmaları değerlendirmeye kabul edilmektedir. 
 • Makale hacmi, 9.000 kelimeyi geçmemelidir.
 • Makale, Yazım Word Şablonuna uygun, yazı tipi Gentium Plus ve boyutu 9 punto, dipnotlar ise 8 punto olmalıdır. İSNAD ATIF SİSTEMİ (2. Edisyon) ve Makale Yazım Word Şablonu web sayfasından indirilebilir. Makale Yazım Şablonu kullanımı için aşağıdaki Yazar Rehberi Videosunu izlemenizi öneririz.
 • İSNAD Atıf Sistemi 2. Edisyon’a ve Cuid Makale Yazım Word Şablonuna uygun olarak hazırlanmayan makaleler Ön Kontrol Aşamasında DOĞRUDAN reddedilir ve aynı yayın döneminde tekrar işleme alınmaz.
 • Tercüme türünde gelen makalelerin işleme alınabilmesi için makalenin orijinal dilinde belli sayıda (en az 5) atıf alması şartı aranmaktadır. 
 • Bir sayıda aynı yazara ait en fazla bir çalışma yayımlanabilmektedir.
 • Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler ÖN KONTROL, İNTİHAL TARAMASI, HAKEM DEĞERLENDİRMESİ ile TÜRKÇE-İNGİLİZCE DİL KONTROLÜ aşamalarından geçirilmektedir. Ön Kontrol aşamasında iki defa incelendiği halde bu süreçten geçemeyen çalışma, yazara iade edilmekte ve aynı yayın döneminde tekrar işleme alınmamaktadır. Ön Kontrol aşamasını geçen çalışmalar ise çift taraflı kör hakemlik ilkesi çerçevesinde en az iki hakemin görev aldığı değerlendirme sürecine alınmaktadır.
 • Hakem süreci tamamlanan/hakemden geçen makalelerin 150 kelimelik öz/abstract metninin 600 kelimeye genişletilmesi talep edilir.
 • Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, İsnad Atıf Sistemini (The Isnad Citation Style) kullanmaktadır.

İSNAD DİPNOTLU ATIF SİSTEMİ

The Isnad Citation Style

https://www.isnadsistemi.org/


Cumhuriyet İlahiyat Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY NC) ile lisanslanmıştır.