Dergi Kurulları

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Adına Sahibi

Prof. Dr. Ömer ASLAN SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Türkiye
İlahiyat

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah PAKOĞLU SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0002-1584-4164 Türkiye
İlahiyat, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Felsefe

Editör

Doç. Dr. Adem ÇİFTCİ SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0002-9040-2753 Türkiye

Alan Editörleri (Temel İslam Bilimleri Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÇETİN Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türkiye
Hadis
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Mine AKAR SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-3804-2604 Türkiye
Tasavvuf
İlahiyat
Arş. Gör. Hamit DEMİR Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türkiye
İlahiyat, Tasavvuf
Arş. Gör. Ömer Faruk ÖZBEK SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-8239-9067 Türkiye
Hadis
Hadis
Arş. Gör. Naim YAMAN CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0001-5224-1138 Türkiye
Arap Dili ve Belâgati, Dilbilimi, Dil Felsefesi
Arş. Gör. İlknur BAHADIR Sivas Cumhuriyet University, Faculty of Theology, Sivas, TURKEY Türkiye
İslam Mezhepleri
Arş. Gör. Abdurrahman POYRAZ Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 0000-0001-7400-095X Türkiye
İlahiyat, İslam Hukuku

Alan Editörleri (Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü)

Arş. Gör. Merve YETİM CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0002-3605-7602 Türkiye
Dinler Tarihi
Arş. Gör. Gülistan KIZILENİŞ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Türkiye
İlahiyat
Arş. Gör. Nurgül AKDOĞAN ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Felsefe Tarihi
Dr. Rukiye GÖGEN CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
Din Eğitimi
Arş. Gör. Adil KOYUNCU CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0002-4980-6879 Türkiye
Mantık
Arş. Gör. Büşra Nur TUTUK SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-3586-981X Türkiye
Din Felsefesi

Alan Editörleri (İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü)

Dr. Maruf ÇAKIR Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 0000-0003-1220-4847 Türkiye
Türk İslam Edebiyatı
Bayram ÜNCE CUMHURIYET UNIV Türkiye
İlahiyat
Sena KAPLAN CUMHURIYET UNIV 0000-0002-7798-8593 Türkiye
İlahiyat, İslam Tarihi
Dr. Arş. Gör. Salime Bera KEMİKLİ SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Geleneksel Türk Sanatları, İslam Sanatları, Türk-İslam Sanatları Tarihi
Arş. Gör. Yakup ESENBOĞA SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ 0000-0001-7716-3412 Türkiye
İslam Sanatları
Dr. Necati İŞLER T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 0000-0001-9645-8320 Türkiye
Türk İslam Edebiyatı

Alan Editörleri (İngilizce)

Doç. Dr. Zuhal AĞILKAYA ŞAHİN İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-3111-0336 Türkiye
Psikolojik Danışmanlık Eğitimi, Felsefe ve Din Bilimleri, Din Psikolojisi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Kültürel Psikoloji, Kültürlerarası Psikoloji
Dr. Öğr. Üyesi Hakime Reyyan YAŞAR MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Türkiye
İslam Hukuku
Dr. Metin GÜVEN T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 0000-0002-2188-1375 Türkiye
Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi
Dr. Öğr. Üyesi Kenan TEKİN YALOVA ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ Türkiye
İslam Felsefesi
Dr. Arş. Gör. Elif Hilal KARAMAN DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-1975-2942 Türkiye
Dinler Tarihi, Yunan ve Roma Dönemi, Kadın Araştırmaları
Sosyal Psikoloji
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Taha ORHAN NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0001-5055-4712 Türkiye
İlahiyat, Tasavvuf

Alan Editörleri (Arapça)

Prof. Dr. Ömer Faruk YAVUZ CUMHURIYET UNIV Türkiye
İlahiyat
Prof. Dr. Savaş KOCABAŞ Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türkiye
İslam Hukuku

Alan Editörü (İstatistik)

Doç. Dr. Murat AKYILDIZ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Açık ve Uzaktan Öğrenme, Ölçme ve Değerlendirme, Psikolojide Ölçme Teknikleri

Mizanpaj Editörleri

Arş. Gör. Adil KOYUNCU CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0002-4980-6879 Türkiye
Mantık
Dr. Arş. Gör. Salime Bera KEMİKLİ SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Geleneksel Türk Sanatları, İslam Sanatları, Türk-İslam Sanatları Tarihi
Arş. Gör. Yakup ESENBOĞA SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ 0000-0001-7716-3412 Türkiye
İslam Sanatları
Arş. Gör. Abdullah TAŞKİR SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-4557-6711 Türkiye
Türk İslam Edebiyatı

Son Okuyucu

Arş. Gör. Sema ÇAĞLAR SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, KELAM ANABİLİM DALI 0000-0001-8959-5343 Türkiye
Kelam

Yayın Kurulu

Prof. Dr. M. Sait ÖZERVARLI YILDIZ TEKNIK UNIV Türkiye
Prof. Dr. Mürteza BEDİR İstanbul Üniveristesi Türkiye
Prof. Dr. Necmettin GÖKKIR İstanbul Üniveristesi 0000-0002-0875-550X Türkiye
Doç. Dr. Jon HOOVER The University of Nottingham Birleşik Krallık
Prof. Dr. Ünal KILIÇ FACULTY OF THEOLOGY Türkiye
Prof. Dr. Cemal AĞIRMAN CUMHURIYET UNIV Türkiye
Prof. Dr. Yusuf DOĞAN CUMHURİYET ÜNİV. İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0001-9070-9635 Türkiye
Doç. Dr. Adem ÇİFTCİ SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0002-9040-2753 Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah PAKOĞLU SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0002-1584-4164 Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Sema YILMAZ SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0001-5076-1500 Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Murat ÇELİK ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-9460-8767 Türkiye
Doç. Dr. İrfan KAYA CUMHURIYET UNIV Türkiye
Doç. Dr. Ahmet ÇELİK SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, İLAHİYAT PR. Türkiye
Doç. Dr. Fatih Ramazan SÜER Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Nurullah YAZAR ANKARA ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-2902-5124 Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Mine AKAR SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-3804-2604 Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÇETİN Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türkiye
Dr. Rukiye GÖGEN CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ Türkiye

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Alim YILDIZ CUMHURIYET UNIV Türkiye
İlahiyat
Prof. Dr. M. Sait ÖZERVARLI YILDIZ TEKNIK UNIV Türkiye
İlahiyat
Prof. Dr. M. Doğan KARACOŞKUN KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Türkiye
İlahiyat, Uygulamalı Psikoloji
Prof. Dr. Enbiya YILDIRIM ANKARA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, İLAHİYAT PR. Türkiye
İlahiyat
Prof. Dr. Mürteza BEDİR İstanbul Üniveristesi Türkiye
İlahiyat
Prof. Dr. Abdullah KAHRAMAN MARMARA ÜNİVERSİTESİ Türkiye
İslam Hukuku
Doç. Dr. Bakıt MURZARAYIMOV KYRGYZ TURKISH MANAS UNIV Kırgızistan
İlahiyat
Dr. Tarık ABDÜLCELİL AIN SHAMS UNIV Mısır
İlahiyat
Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
İlahiyat
Prof. Dr. Ahmet YILDIRIM ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Türkiye
İlahiyat
Prof. Dr. İsmail ÇALIŞKAN ANKARA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
İlahiyat
Prof. Dr. Talip ÖZDEŞ Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 0000-0002-6989-1900 Türkiye
İlahiyat
Prof. Dr. Ömer KARA ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Türkiye
İlahiyat, Arap Dili ve Belâgati, Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat, Tefsir
Prof. Dr. Hüseyin YILMAZ CUMHURIYET UNIV Türkiye
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme, İlahiyat
Prof. Dr. Muammer İSKENDEROĞLU BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Türkiye
İlahiyat, Felsefe

Hakem Kurulu

Dergimizde makale değerlendirme süreci, çift taraflı kör hakemlik ilkesi çerçevesinde yürütülmektedir. Hakem isimleri yalnızca yayın dönemi sonunda tek liste halinde yayımlanmaktadır.

Ocak-Aralık 2017 Yayın Dönemi Hakem Listesi

Ocak- Aralık 2018 Yayın Dönemi Hakem Listesi

Cumhuriyet İlahiyat Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY NC) ile lisanslanmıştır.