Dergi Kurulları

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Adına Sahibi

Prof. Dr. Ömer ASLAN SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Tefsir

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah PAKOĞLU SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
Din Felsefesi

Editör

Dr. Öğr. Üyesi Hamit DEMİR Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türkiye

Editör Yardımcıları

Arş. Gör. Abdurrahman POYRAZ Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türkiye
İslam Hukuku
Arş. Gör. Merve YETİM CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
Dinler Tarihi
Arş. Gör. İlknur BAHADIR Sivas Cumhuriyet University, Faculty of Theology, Sivas, TURKEY Türkiye
İslam Mezhepleri

Yayın Kurulu

Prof. Salime Leyla GÜRKAN İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Prof. Dr. Necmettin GÖKKIR İstanbul Üniveristesi Türkiye
Prof. Dr. Ünal KILIÇ FACULTY OF THEOLOGY Türkiye
Prof. Dr. Cemal AĞIRMAN CUMHURIYET UNIV Türkiye
Prof. Dr. Yusuf DOĞAN CUMHURİYET ÜNİV. İLAHİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
Doç. Dr. Fevzi YİĞİT SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ Türkiye
Doç. Dr. Jon HOOVER The University of Nottingham Birleşik Krallık
Doç. Dr. Adem ÇİFTCİ SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
Doç. Dr. Mehmet ÖNCEL İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Doç. Dr. Nurullah YAZAR ANKARA ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Doç. Dr. Ahmet ÇELİK SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, İLAHİYAT PR. Türkiye
Doç. Dr. İrfan KAYA CUMHURIYET UNIV Türkiye
Doç. Dr. Fatih Ramazan SÜER Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Hamit DEMİR Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah PAKOĞLU SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Mine AKAR SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YILDIZ SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÇETİN Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türkiye
Doç. Dr. Murat ÇELİK ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Rukiye GÖGEN CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Zakir ARAS BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Türkiye

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Alim YILDIZ CUMHURIYET UNIV Türkiye
Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları
Prof. Dr. Muammer İSKENDEROĞLU BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Felsefe, Din Felsefesi
Prof. Dr. Huseyin YİLMAZ SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Eğitim, Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları
Prof. Dr. İbrahim YILMAZ Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Türkiye
İslam Hukuku
Doç. Dr. Bakıt MURZARAYIMOV KYRGYZ TURKISH MANAS UNIV Kırgızistan
Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah DEMİR ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ ANABİLİM DALI Türkiye
Kelam
Dr. Tarık ABDÜLCELİL AIN SHAMS UNIV Mısır
Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları

Alan Editörleri (Temel İslam Bilimleri Bölümü)

Arş. Gör. Esma GÜNEŞ CUMHURIYET UNIV Türkiye
Tefsir
Arş. Gör. Sema PERK Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türkiye
Kelam
Arş. Gör. Ömer Faruk ÖZBEK SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Hadis
Dr. Öğr. Üyesi Sema KORUCU GÜVEN CUMHURIYET UNIVERSITY Türkiye
Hadis
Arş. Gör. Naim YAMAN CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
Arap Dili ve Belagatı
Arş. Gör. İlknur BAHADIR Sivas Cumhuriyet University, Faculty of Theology, Sivas, TURKEY Türkiye
İslam Mezhepleri
Arş. Gör. Abdurrahman POYRAZ Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türkiye
İslam Hukuku
Arş. Gör. Ömer Faruk AYVAZ SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Türkiye

Alan Editörleri (Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü)

Arş. Gör. Merve YETİM CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
Dinler Tarihi
Dr. Öğr. Üyesi Rukiye GÖGEN CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
Din Eğitimi
Arş. Gör. Gülistan KIZILENİŞ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Türkiye
İslam Felsefesi, Limnoloji
Arş. Gör. Adil KOYUNCU CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
Mikoloji, Mantık
Arş. Gör. Büşra Nur TUTUK SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Din Felsefesi
Arş. Gör. Berra ERGÜL SEZEN SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Din Psikolojisi
Arş. Gör. Merve ERÇOBAN Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Türkiye
Din Eğitimi

Alan Editörleri (İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Maruf ÇAKIR Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Türkiye
Türk İslam Edebiyatı, Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı
Arş. Gör. Sena KAPLAN SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
İslam Tarihi, Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları , İslam Araştırmaları (Diğer)
Arş. Gör. Bayram ÜNCE CUMHURIYET UNIV Türkiye
Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları
Arş. Gör. Yakup ESENBOĞA SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ Türkiye
Dini Musiki, İslam Sanatları, Türk Musikisi
Arş. Gör. Abdullah Furkan YAMAN Cumhuriyet Üniversitesi Türkiye
İslam Sanatları

Alan Editörleri (İngilizce)

Doç. Dr. Zuhal AĞILKAYA ŞAHİN İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Psikolojik Danışmanlık Eğitimi, Din Psikolojisi, Kültürel Psikoloji, Kültürlerarası Psikoloji
Dr. Öğr. Üyesi Hakime Reyyan YAŞAR İzmir Katip Çelebi Türkiye
İslam Hukuku
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Zehra GÜLDAŞ Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Taha ORHAN NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları , Tasavvuf
Dr. Metin GÜVEN KILIS 7 ARALIK UNIVERSITY, FACULTY OF THEOLOGY Türkiye
Din Psikolojisi
Dr. Öğr. Üyesi Elif Hilal KARAMAN DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Dinler Tarihi

Alan Editörleri (Arapça)

Prof. Dr. Ömer Faruk YAVUZ CUMHURIYET UNIV Türkiye
Tefsir
Prof. Dr. Savaş KOCABAŞ Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türkiye
İslam Hukuku

Son Okuma

Arş. Gör. Sena KAPLAN SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
İslam Tarihi, Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları , İslam Araştırmaları (Diğer)
Arş. Gör. Abdullah TAŞKIR SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Türk İslam Edebiyatı

Alan Editörü (İstatistik)

Doç. Dr. Murat AKYILDIZ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Mizanpaj Editörleri

Elektronik Dergi Ofisi SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Bilgi Güvenliği Yönetimi, Fen ve Matematik Alanları Eğitimi

Cumhuriyet İlahiyat Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY NC) ile lisanslanmıştır.