ISSN: 2528-9861
e-ISSN: 2528-987X
Başlangıç: 1996
Yayımcı: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Kapak Resmi
 

DUYURU
Dergimize İngilizce makale gönderecek olan yazarların tanımlanmış olan Özel Sayı'yı seçmeleri rica olunur.

1996 yılında yayın hayatına başlayan Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, 15 Haziran ve 15 Aralık tarihlerinde yılda iki sayı olarak Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından yayımlanan uluslararası akademik bir dergidir (Makale Kabul Tarihleri: 15 Haziran tarihli sayı için 15 Ocak - 15 Şubat (23:59); 15 Aralık tarihli sayı için 15 Temmuz - 15 Ağustos (23:59)). CUID, dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) araştırma makaleleri yayınlamayı ve kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır. Yalnızca doktora derecesine sahip (Bütün yazarlar için) araştırmacıların çalışmaları değerlendirmeye kabul edilmektedir. Dergimizde aynı dönemde bir yazarın birden fazla çalışması değerlendirmeye alınmaz. Ayrıca iki sayı üst üste aynı yazarın makalesi yayınlanmaz. Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir. Makalelerin öz/abstract kısımları 350-500 kelime aralığında düzenlenmelidir. Dergimizde İSNAD 2. EDİSYON DİPNOTLU ATIF SİSTEMİ kullanılmaktadır.

NOT: Makale başvurularının yeterli sayıya ulaşılması halinde sistem, makale kabul tarihlerinden önce de makale gönderimine kapatılabilecektir.

ULAKBİM TR DİZİN /TURKISH NATIONAL DATABASE Social Science and Humanities Database (Kabul / Accepted: 13/11/2015)

ESCI: Emerging Sources Citation Index (Başlangıç: 01/01/2016)

EBSCO Humanities International Index (Başlangıç: 07/01/2016)

EBSCO Humanities Source Ultimate (Başlangıç: 07/01/2016)

ATLA RDB©: ATLA Religion Database©  (Başlangıç: 20/05/2016)

MLA International Bibliography (Başlangıç: 14/06/2016)

DOAJ: Directory of Open Access Journals (Kabul / Accepted: 02/09/2016)

ProQuest Central (Başlangıç: 15/01/2017, 21/1)

ProQuest Turkey Database (Başlangıç: 15/01/2017, 21/1)

Index Islamicus (Başlangıç: 13/12/2017)

Scopus (Başlangıç: 01/01/2016) 


Makale Gönderimine Açılacak Tarih: 15 Temmuz 2024

2024 - Cilt: 28 Sayı: 1

Cumhuriyet İlahiyat Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY NC) ile lisanslanmıştır.