Kitap İncelemesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Selahaddin Eyyûbi, yazar Abdul Rahman Azzam

Yıl 2018, Cilt 22, Sayı 1, 747 - 753, 15.06.2018

Öz

Mısırlı tarihçi Abdul Rahman Azzam, Saladin adlı eserinde Selâhaddîn-i Eyyûbî’nin başarısının temel nedenlerini IV. (X.) ve V. (XI.) yüzyıllarda İslam dünyasında ortaya çıkan Sünnî uyanışın siyasî ve entelektüel boyutları bağlamında yeniden değerlendirmektedir. Selâhaddin’in parlak askerî başarılarına dayanan imajının gerçek mirasını anlamada yetersiz kaldığını düşünen Azzam, onun gerçek büyüklüğünün siyasî ve manevi vizyonuna dayandığını iddia etmektedir. Müslüman bir tarihçi tarafından İngilizce kaleme alınan ilk Selâhaddin biyografisi olma özelliğini taşıyan bu kitap, Selâhaddin’in başarısını etkileyen siyasî ve entelektüel arka planı tahlil ederek tarihi Selâhaddin’i efsanevi olandan ayırt etmeyi amaçlamaktadır.

Kaynakça

  • Azzam, Abdul Rahman. Selahaddin Eyyûbi. Trc. Pınar Arpaçay. İstanbul: Alfa Yayınları 2015.

Review of Saladin by Abdul Rahman Azzam, translated into Turkish by Pınar Arpaçay (Istanbul: Alfa Publishing, 2015)

Yıl 2018, Cilt 22, Sayı 1, 747 - 753, 15.06.2018

Öz

The Egyptian historian Abdul Rahman Azzam, reevaluetes the main reasons for the success of Saladin, in the context of the political and intellectual dimensions of the Sunni revival that emerged in the Islamic world in the Xth and XIth centuries in his book Saladin. Thinking that Saladin's image based on his brilliant military achievements is insufficient to understanding of his true heritage, Azzam claims that his true magnitude is based on his political and spiritual vision. This book, which is the first Saladin biography written in English by a Muslim historian, aims to distinguish historical Saladin from legendary by analyzing the political and intellectual background that affects Saladin's success.

Kaynakça

  • Azzam, Abdul Rahman. Selahaddin Eyyûbi. Trc. Pınar Arpaçay. İstanbul: Alfa Yayınları 2015.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Din Bilimi
Yayınlanma Tarihi June
Bölüm Kitap Değerlendirmeleri
Yazarlar

Bedrettin Basuğuy> (Sorumlu Yazar)
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ
0000-0001-7655-7559
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Haziran 2018
Kabul Tarihi 17 Mayıs 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 22, Sayı 1

Kaynak Göster

ISNAD Basuğuy, Bedrettin . "Selahaddin Eyyûbi, yazar Abdul Rahman Azzam". Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 22 / 1 (Haziran 2018): 747-753 .

Cumhuriyet İlahiyat Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY NC) ile lisanslanmıştır.